PRIVACY VERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Anke Munsterhuis SKIN & RELAX verwerkt van haar klanten. Wanneer er een online afspraak wordt gemaakt bij Anke Munsterhuis SKIN & RELAX of om een andere reden persoonsgegevens aan Anke Munsterhuis SKIN & RELAX worden verstrekt, geef je automatisch toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Anke Munsterhuis SKIN & RELAX adviseert je om de privacyverklaring door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Anke Munsterhuis SKIN & RELAX
Kerkweg 24
7561 PT Deurningen
KvK: 08185137

De praktijk is bereikbaar via:
06 30 37 93 48
info@beautiqueanke.nl

2. Welke gegevens verwerkt Anke Munsterhuis SKIN & RELAX en voor welk doel.
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
- Voor- en na foto's

2.2 Anke Munsterhuis SKIN & RELAX verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering/wijziging daarvan.
- Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Anke Munsterhuis SKIN & RELAX.
- Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het voeren van een complete administratie. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met de boekhouder van Anke Munsterhuis SKIN & RELAX.
- Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
- Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden uitsluitend gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Anke Munsterhuis SKIN & RELAX gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Anke Munsterhuis SKIN & RELAX toe te zenden. Afmelding voor deze e-mail is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de e-mail.

3. Bewaartermijnen
Anke Munsterhuis SKIN & RELAX verwerkt en bewaart je persoonsgegeven 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht, daarna tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1 Via de eigenares van Anke Munsterhuis SKIN & RELAX kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Anke Munsterhuis SKIN & RELAX zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen twee weken na ontvangst hierover informeren.
4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenares.
4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Anke Munsterhuis SKIN & RELAX je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenares van Anke Munsterhuis SKIN & RELAX via info@beautiqueanke.nl of 06 30 37 93 48.

5. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacyverklaring te bekijken.

Anke Munsterhuis SKIN & RELAX

Anke Munsterhuis

Kerkweg 24
7561 PT Deurningen

Op de hoogte blijven over alles wat het beste is voor jouw huid?

text
E-mail